Công thức giải nhanh hóa học

Tài liệu công thức giải nhanh hóa học, hỗ trợ cho cách thí sinh luyện thi đại học, cao đẳng, luyện thi quốc gia theo chương trình mới của bộ giáo dục, bên cạnh đó tài liệu này con cung cấp nhưng công thức mà trước đây mà cứ tưởng chúng luôn đúng nhưng thực

Địa lí 12: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1/ Tại sao các khu công nghiệp tập trung (KCN) lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền trung ? - Đây là những khu vực có VTĐL thuận lợi cho phát triển sản xuất, giao thương. - Có kết cấu hạ tầng tốt, đặc biệt là GTVT